پایگاه خبری

صوت/ نظر کارشناسان در مورد خداحافظی با ریال

صوت/ نظر کارشناسان در مورد خداحافظی با ریالکارشناسان، مسئولان و نمایندگان مجلس نظرات مختلفی درباره حذف ریال و تبدیل آن به تومان بیان کردند. صوت/ نظر کارشناسان در مورد خداحافظی با ریال