پایگاه خبری

کنفرانس عجیب کریمی در دیدار با نفت تهران

کنفرانس عجیب کریمی در دیدار با نفت تهرانسرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در پایان دیدارش با نفت تهرن کنفرانس خبری عجیبی داشت. کنفرانس عجیب کریمی در دیدار با نفت تهران